آموزش احضار جن مسلمان به روش ساده و استفاده از آنها + خطرات احضار جن

تسخير جن از راه نامشروع، مانند رياضت ها و خواندن عزائم (عوذات) مشتمل بر كفر حرام است. و قوه بی شعور یا موجود بسیار خرد نیستند از سنخ قوه برق و میکروب چون مکلفند و به بهشت یا دوزخ می روند و پیغمبر بر آنها مبعوث میشود پس عقل دارند و مانند فرشتگان منزه از معاصی نیستند زیرا که شیطان از آنها بود و اگر جنیان منزه بودند هرگز معصیت نمیکردند و نیز مانند فرشتگان همیشه دعوت به خیر نمی کنند چون خداوند فرمود «مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ »- الی قوله -«مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ». اما به هر حال باید پذیرفت که ورود به دنیای ارواح و جنیان میتواند خطرهای خاص خود را داشته باشد.

همه ما، داستانها و روایتهای زیادی، درباره رویت جنیان شنیدهایم، اما آیا میتوان جن را دید؟ آیه میگوید: نبات و انسانها نر و ماده دارند و نیز چیزهایی که ما آنها را نمیدانیم، نر و ماده دارند و عبارت «وَمِمَّا لَايَعْلَمُونَ»؛ جنّ را نیز شامل میشود ولی ما کیفیت آن را نمیدانیم. طلا و جواهرات نیز در این لیست قرار دارند. بنا بر عقاید عامیانه در ایران، جنّیان به زنهای زائو و نوزادان بسیار آزار میرسانند؛ ازاین رو، در یکی دو هفته اول پس از زایمان، زائو و نوزاد را حتی المقدور تنها نمیگذارند، اما بعد از اینکه زائو به حمام رفت و پاک شد، خطر آزار جنّیان بسیار کاهش مییابد.

۳. وقتی در خانه تنها هستیم کسی مارا صدا می زند. یکی از سوره های قرآن به نام جن است و در ابتدای آن سخن از گروهی از آنان آمده که پس از شنیدن قرآن به نزد قوم خود رفته به آنها بشارت نزول قرآن را دادند. از عبدالله بن مسعود نیز نقل شده شبی در مکه پیامبر را نیافتیم و نگران حال او شدیم، بعد از جستجوی زیاد او را که از سوی کوه حراء میآمد، یافتیم و فرمودند دعوتکننده جن به سراغ من آمد و من برای خواندن قرآن، نزد آنها رفتم.

همچنین الکل باعث می شود در زمانی که خواب هستید تنفس شما بیش از حد کند شود و این حالت باعث می شود حسی شبیه به غرق شدن و خفگی در خواب به شما دست دهد.این حس خفگی می تواند باعث شود شما در خواب ببینید که در حال فرار کردن از کسی یا چیزی هستید ولی قدرت کافی برای دویدن و فرار کردن ندارید . بنابراین هر دو شیوه فوق در دعا کردن ممنوع است که البته یکی حرام و دیگری شرک است.

دیدگاهتان را بنویسید