بهترین مدت زمان استحمام و شیوه صحیح حمام کردن

دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کردهاند، علامت آن است که از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد. اگر مردی ببیند که پستانش شیر آورده چنان چه مجرد باشد عاشق می شود و ازدواج می کند و اگر متاهل باشد به نعمت و ثروت می رسد. درباره علت آفرینش شیاطین که بجز وسوسه و تحریک برای دیگر موجودات، چیزی ندارند، باید چنین گفت که این موجودات وسیله امتحان موجودات دیگر (نظیر انسانها) هستند. استفاده از کیسه و سفیدآب را به هیچ عنوان توصیه نمیکنیم؛ چون باورهایی که درباره آن در فرهنگ ما وجود دارد، غلط است.

استفاده از شیرهای مخلوط برای بیمار آسانتر است. رطوبت بالای محیط برای سیستم تنفسی پرنده، به خصوص بخش های بالایی آن که متشکل از سینوس ها و سوراخ های بینی است نیز، بسیار مفید است. شما باید یک تکه یخ را بر روی قفس عروس هلندی (بالای سر پرنده) قرار دهید و وان آبتنی عروس هلندی را در کف قفس (زیر یخ) بگذارید. این معبران غربی معتقدند تغیبر خواب عروس شدن زن متاهل با یکی از اقوام خود نیز نشانه ترسی است که در زندگی خود نسبت به چیزی یا کسی احساس می کنید.

علاوه بر سرگیجه و سردرد، استفراغ نیز میتواند نشانه کاهش فشار خون باشد. آیا ریختن آب بر سر بیمار باعث ترس و وحشت او میشود؟ ما به هيچ عنوان چنين مطلبي را نميپذيريم زيرا جن با انسانها و در همين دنيا در حال زندگي كردن است و بسته به هوايي تر بودن از خواص ويژه اي برخوردار است و دليلي بر روز يا شب ديده شدن آنها نيست. در این نوع کابوس شما در تلاش برای پیدا کردن راهی در یک منطقه وسیع، باغ و بیابان، خیابانهای شهر، ساختمانهای بزرگ و هر چیز دیگری شبیه به اینهاست حالت دیگر این خواب هم گرفتار و گیر افتادن در زندان، تار عنکبوت، اسیر شدن در قبر و کلا عدم توانایی در حرکت و آزاد شدن است.

بهترین زمان، یعنی زمانی که عزیزتان خسته نیست و بیشتر همکاری میکند را برای حمام کردن انتخاب کنید. آیا صدای بلند دوش بیمار را ناراحت میکند؟ آیا درآوردن لباس در بیمار احساس آسیبپذیری ایجاد میکند؟ جابر مغربی میگوید: اگر ببینی لباس رنگارنگ داری، چنانچه سپاهی و نظامی هستی و یا این کـه زن میباشی، تعبیرش خوب اسـت. جابر مغربی می گوید: اگر ببینی پیراهن خونآلودی در دست داری، همیشه ناراحت و غمگین خواهی بود. ابراهیم بن عبدالله کرمانی گوید: اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و …

دیدگاهتان را بنویسید