تعبیر خواب آلت تناسلی زنان (عورت،فرج)

مرده ای که در خواب مشاهده می کنید، سمبل عادت ها و اهدافی در زندگی شما می باشد که مدت ها پیش آن ها را کنار گذاشته باشید اما هنوز این افکار در شما زنده و تاثیر گذار باشند. تصمیم گرفتم بخوابم. هنوز در عالم خواب و بیداری بودم که دستانم شروع به حرکت کرد. نشسته بودم و می خواستم به کسی زنگ بزنم، ولی تمایل داشتم آن شخص تماس بگیرد. پس بعد از مطالعه مطالب بهتر است راهکاری برای آن در نظر بگیرید که در صورت تشخیص تعبیر بد ، به وقوع نپیوندد . در معرفی فیلم ترسناک جنی شوم باید بگوییم که این اثر در زمان خود نقدها و بازخوردهای مثبتی از سوی منتقدان دریافت کرد و توانست نظر مخاطبان گستردهای را به خود جلب کند.

اگر در طول دیدن این خواب، نوعی احساس مثبت را تجربه کنید، باید بدانید که این خواب پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که نیروی روانی خود برای پیگیری اهداف جدید را شناخته و از فرصت های به وجود آمده، نهایت استفاده را ببرید و داشته های مادی و معنوی خود را افزایش دهید. محمد ابن سیرین می گوید: اگر مردی به خواب دید که چون زنان فرج داشت، دلیل است خوار و رسوا شود. اگر ببیند که از فرج او موشی بیرون آمد، دلیل که دختری آورد نابکار. اگر به همسرتان وفادار نیستید، این خواب نشاندهندهی احساسی است که دارید.

این فرد تعیین می کند که هم اکنون چه مسائلی شما را در زندگی بیداری به تکاپو وا داشته اند تا زمینه های زندگی خود را گسترش داده و تبدیل به شخصیتی شوید که از خودتان انتظار دارید. فردی که در خواب به او علاقه مند هستید، سمبل انگیزه ها و اهداف شما در زندگی بیداری می باشد.

در واقع به هر شیوهای که میتوانید عشق خود را به او نشان بدهید. چگونه تشخیص دهیم آلوده بودن منزل به انرژی های منفی ماورایی، حاصل حضور موکلین یک جادوست یا حاصل حضوری از موجودات ماورایی آزاد که از قبل ما ساکن منزل بودند؟ خير،علامه طباطبائی فرموده است که:استاد ما مرحوم آقا سيد علی قاضی حکايت کرد که کسی از جنی پرسيده است طايفه جن مانند انس دارای مذاهب گوناگون اند جز اينکه سنی ندارند برای اينکه در ميان ما کسانی هستند که در واقعه غدير خم حضور داشتند و شاهد ماجرا بوده اند.و صد البته اين است که رئيس کل جنيان يعنی سعفر بن زعفر بر روی سينه اش گردن بندی دارد که بر رويش نوشته شده(يا ابا عبدالله الحسين)يا (السلام عليک يا ابا عبدالله).

دیدگاهتان را بنویسید