تعبیر خواب ازدواج زن متاهل – ❤️ اسک 98

بعضی از حیوانات همچون خروس سفید ، کبوتر و اسب اصیل موجب هراس اجنه می شوند و چنانچه در خانه ای اسب اصیل وجود داشته باشد جن ها جرات وارد شدن به آن خانه را ندارند. در مورد نوزادان دختر، شستشوی این قسمت حساس از بدن را با حرکت دست از سمت جلو به عقب انجام دهید تا از عفونت این قسمت جلوگیری شود.موقع شستن سر نوزاد مراقب باشید تا آب وارد گوش های او نشود ، زیرا با ورود آب امکان عفونت و گرفتگی گوش وجود خواهد داشت.

شامپو و صابون بچه و یک لیف نرم مخصوص بچه را نیز در کنار تشت آماده داشته باشید. اگر در جستجوی حمام عمومی باشید و نتوانید آن را پیدا کنید تعبیرش این است که رازی دارید که نمیخواهید آن را برای دیگران بگویید و بهتر است اگر به صلاح است این کار را انجام ندهید. برای شستن موهای نوزاد می توانید از شامپو بچه یا از همان صابون بچه ای که در شستن بدن کودک به کار می برید، استفاده نمایید. کودک پس از هر بار استحمام، نشاط و آرامش خود را بهدست می آورد، به خوبى شیر مىخورد و به راحتى به خواب مىرود.

اگر در خواب ببینید که در حمام عمومی خود را می شویید تعبیرش این است که احساسات و روابط خود را برای یک یا چند نفر بازگو می کنید. در صورتی که قسمتی از سر نوزاد را لایه قهوه ای رنگ ضخیمی که ناشی از ترشح زیاد چربی است، پوشانده است، قبلا از حمام کردن (حدودا یک ساعت قبل)، ابتدا با مقدار کمی روغن زیتون آن قسمت را به آرامی ماساژ دهید و سپس او را حمام کنید. با اينخصوصيّاتاگر بهكسيبگويند: يكسالديگر ميميرييا مثلاً دهسالديگر ميميري، دنيا در چشماو تاريكميشود؛ گوئيتمامعذابها را بر او وارد كردهو كوهها را بر سر او خرابمينمايند.

زیبایی و زشتی آن زن عظمت یا حقارت هدف را باز میگوید و همین طور برای زنان بی خطر یا خطرناک بودن رقیب و دشمن را حکایت میکند. این خواب بـه پیچهاي تند زندگی اشاره میکند. اگر در خواب ببینید که برای یکی از عزیزانتان حمام آماده می کنید نشانه آنست که زندگی شما پر از تجمل خواهدبود . برای خشک کردن او، حوله نسبتا بزرگی را در نظر بگیرید. او قاشق را پر مى كرد در هوا مى چرخاند و به سوى كسى كه كنارش نشسته بود مى گرفت و غذاى درون قاشق در يك لحظه ناپديد مى شد، بى آنكه ببينيم كسى قاشق را به دهان مى برد.

دیدگاهتان را بنویسید