تعبیر خواب روح و جن – بیش از 49 معنی خواب ارواح و شیطان

ستاره | سرویس مذهبی – تفاوت فرشته، جن و شیطان در چیست؟ جان به دو گروه مسلمان و غيرمسلمان تقسيم شده و مسلمانان آنها نيز در دو گروه اهل تشيع و اهل تسنن قرار ميگيرند. ميفرمايند:«هر كه چيزي از جادو بياموزد، كم يا زياد، كافر است.» موضوع ديگر از اين مقولات نجوم ميباشد، كه از دو ديدگاه قابل بررسي است. به کودک در شکم هم از آن جهت «جنین» گویند که ناپیداست و «مجنون» از آن جهت که آثار و نشانی از عقل در او دیده نمی شود، و «جُنّ» به معنی سپر که جنگجو سر و گردن خود را با آن می پوشاند.جن و شیاطین عبارت از اشخاصی نیستند که قابل رویت باشند و جسم داشته باشند و مانند انسان و حیوانات رفت و آمد داشته باشند، بلکه آنها اجسامی هستند هوائی که قادرند به اشکال مختلف شکل گیرند و دارای عقل و فهم هستند و قدرت دارند کارهای سخت و طاقت فرسا انجام دهند.

وقت زیادی نمانده بود، اگر شب از راه میرسید قدرت دیو چند برابر میشد، تمام عزمم را جزم کردم تا ذکر آخر را بگویم و کار را یک سره کنم، که ناگهان موج مهیبی به تنم اصابت کرد و تعادل خود را از دست دادم و یک پایم از حصار بیرون رفت و دیو هم که انگار منتظر چنین فرصتی بود نعره ای کشید و بدن دود گونهی خود را جمع کرد و مثل برق آمد سمت من که ناگهان صاعقهای از آسمان به تنش اصابت کرد و تمام بدنش چون دود از هم پاشید و نابود شد.

او در این مبارزه پیروز میشود و دختر را از دست اجنه نجات میدهد در آخرین مراحل جنگش با اجنه نزدیک است فردی به نام درویش که اجنهی کافر را به تسخیر خودش درآورده است نابود کند که امام زمان به کمکش می ­آید و تمام شیاطین را نابود می­ کند و دنیا نجات می ­یابد.

میرداماد میگوید: «به اعتقاد حکمای اسلام جن نه جسم است و نه جسمانی، بلکه موجودی مجرد و مخالف با ماهیت نفوس بشری است که به پیکری آتشی و هوایی تعلق می گیرد، و قدرت بر تصرف در این عالم را دارد (میرداماد، 1374: 403)، امّا صدرالمتألهین دو وجود برای جن قائل است: وجودی در عالم حس، و وجودی در جهان غیب و مثال. جن داراي دو جنس مذكر و مؤنث است و توليد مثل ميكند. لازم به ذکر هست که خانه هایی که مدتها کسی در آنها زندگی نکرده است ممکن است تجمعی از جنها شده و بعد از انتقال خانواده جدید به آنجا مدت ها طول بکشد تا آنجا را ترک کنند.

دیدگاهتان را بنویسید