تعبیر خواب زن – دیدن زن و همسر در خواب چه تعبیری دارد؟

1- جن از شعله آتش آفریده شده؛ بر خلاف انسان که از خاک آفریده شده است. ممکن است خاطراتتان را سرکوب کرده باشید، اما احساس درد و احساسات منفی هنوز در ذهنتان وجود دارد و سبب میشود که از رابطهی جنسی لذت نبرید. اما تعابیر دیگری هم برای خواب زایمان وجوددارد. اگر در خواب دیدید کـه فرد دیگری نوزادی بزرگ بـه دنیا میآورد اشاره بـه مسئولیتی اسـت کـه آن شخص برای شـما و دیگران درست میکند. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بطور کلی اگر مردی در خواب ببیند کـه بار دار شده و وضع حمل میکند بـه هیچ عنوان خوب نیست.

این خواب برخی اوقات نشانهاي بد و شوم اسـت. برای اینكه انسانها به جنّیان ضرر نرسانند باید در برخی از كارها بسمالله الرحمن الرحیم را بر زبان آورند مانند ریختن آب داغ به آستانه و یا چاه و یا روی آتش و نیز هنگام رسیدن به آستانه در و رفتن به حمام و دیگر مواردی كه در شرع مقدس به آنها اشاره شده است.

به دنبال کشف راز و علت خودکشی ایزابلا دودسون، خواهر دوقلوی او نزد کنستانتین میرود و متوجه میشوند که مأمون برای ورود به این دنیا به خون خدا نیاز دارد و این خون را میتواند از روی لکههای خون موجود بر روی نیزه سرنوشت بدست بیاورد. حضرت صادق علیه السلام میفرماید: اگر زنی در خواب ببیند کـه بچه پسری بـه دنیا بیاورد و بلافاصله پسر سخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک اسـت. خواب حسادت بـه لباس نشان ازآن احساسات شریک زندگیتان نسبت بخود شـما دارد. شـما اعتماد بـه نفس بالایی دارید و موفقیت هاي بسیار زیادی را در حرفه خود بـه دست می آورید.

اینگونه خوابها را بیشتر زنان باردار ودر سه ماهه دوم بارداری خود می بینند. اگر شـما باردار نیستید، دیدن زایمان در خواب اشاره بـه نگرانی در نتیجه تصمیمات گرفته شده و یا نتیجه پروژه و کارهای شـما دارد. خواب دیدن این کـه شـما یک کودک خیلی سنگین را متولد میکنید بیانگر مسائل وابستگی اسـت. شـما حس میکنید کـه در مورد یک تلاش جدید، آماده یا حاضر نیستید.

دیدگاهتان را بنویسید