تعبیر خواب چهره وحشتناک کودک

سوره جن یکی از سورههای مکی قرآن کریم است. باتوجه به آیه ۵۰ سوره کهف و آیه ۲۵ سوره فصلت، بر این باور است که تناسل در میان جنّیان وجود دارد، زیرا زاد و ولد و مرگ و میر داشتن هر موجود، حاکی از وجود تناسل است؛ اما برای کیفیت این تناسل توضیحی نداده است.

هر زمان دچار گرفتاری شدید با خواندن هفت بار، سوره جن مغربی و گفتن 30 مرتبه “تمهز” بعد از آن ، خواسته و حاجت شما برآورده میشود. ان شاالله برآورده خواهد شد. فرمود اگر انسان این دعا را بخواند جنها نمیتوانند او را بربایند و این دعا ذكر خواهد شد. استفادهای که آن جلسه برای من داشت این بود که به حیله و شگرد مدعیان احضار روح پی بردم و فهمیدم آنان با توجه به فضاسازی در ضمیر ناخود آگاه انسان تاثیر میگذارد و در واقع دانستههای خودمان را از ما میگیرند و دوباره به ما تحویل میدهند و ما فکر میکنیم آنها از مسائل خصوصی ما اطلاع دارند.

بههرحال جنیان همیشه آرزوی تسلط بر انسان را داشته و علاقه شدیدی بر حکمفرمایی دارند. در صورتی که شما از جن مسلمان درخواستی کنید ممکن است او نیز در قبال انجام خواستهتان از شما بخواهد که با جنیان ازدواج کنید و یا آنها را بپرستید نه خدواند یکتا را. در زندگی ما افراد موضوعات مختلفی وجود دارد که با شنیدن آنها ناخودآگاه وحشت و هیجانی دلهره آور در وجودمان ایجاد می شود. اگر در خواب روح ببینید و یا احساس کنید که در اطراف شما ارواح وجود دارند ، این خواب معنی های مختلفی دارد و به رفتارها و اتفاقات روزانه و سلامت روحی شما می تواند بستگی داشته باشد .دیدن خواب روح می تواند به این دلیل باشد که شما از چیزی ترسیده اید و یا وحشت دارید .معنی دیگر این خواب این است که شما باید روش های زندگی روزمره خود را تغییر دهید و امتحان کردن چندباره ی غلط زندگی کردن باعث از بین رفتن آرامش روحیتان شده است.ممکن است زندگی زناشویی خوبی ندارید ولی به زور در حال تحمل کردن آن هستید.ممکن است محل کارتان برای شما مانند کابوس است ولی جرات تغییر شغل خود را ندارید.برای رهایی از این کابوس ها ، چاره ای جز تغییر شیوه زندگی ندارید .

بر خلاف روانشناسان و پزشکان اعصاب که این نوع استشمام بوها را نوعی توهم و احساسات وهمی میدانند، ما علت این بوها را منبعی ماورایی می دانیم چون این بوها بیشتر مواقع در حالت تنهایی و زمانی که در اتاق یا منزل تنها باشیم حس می شوند که خود دلیل بر وجود موجودی ماوراییست، چون اگر توهم باشد شخص بیمار در کنار جمع نیز باید این بوها را استشمام کند.

دیدگاهتان را بنویسید