جن؛ حقیقت و ویژگیها

و پیش از آن، جن را از آتشى سوزان و بىدود خلق کردیم. 4. بر صنایع عجیبه و دقیقه قادرند «وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ» (سوره سبا/آیه11) از جنیان بودند کسانی که پیش او کار می کردند «قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ» (سوره نمل/آیه39) عفریتی از جن گفت من عرش ملکه سبا را برای تو می آورم یعنی در اندک مدت از یمن به شام. وقتی این سؤال را خواندم به یاد داستانی افتادم که برای خودم اتفاق افتاده بود؛ چند وقت پیش برای پاسخدهی به سؤالهای دانشآموزان به یکی از دبیرستانهای تهران رفتم.

علاوه بر شکل حیوانی، جنها گاهی برای گمراه یا نابود کردن انسانهای قربانیانی خود به شکل انسانی در میآیند. علاوه بر اینها در جایی که انسان از فرشته برتر باشد به طور مسلم از جن هم برتر خواهد بود. در ادبیات غیر دینی هم مانند ادبیات دینی جنها را سازندگان و صنعتگران ماهر توصیف کردهاند. آنها را با نامهای خاصی مثل از ما بهتران و عزیزان باد میکنند تا از احضار ناخواسته آنها که ناشی از ذکر نام آنها است جلوگیری نمایند همچنین سوت زدن، تحریک آنها با پرتاب سنگ، ریختن خاکستر یا آب گرم بدون ورد لازم، سوزاندن تخم مرغ و پوست پیاز باهم و یا کارهایی مانند جارو زدن بی مورد در شب باعث احضار آنها میشود .

در صورتی که شما از جن مسلمان درخواستی کنید ممکن است او نیز در قبال انجام خواستهتان از شما بخواهد که با جنیان ازدواج کنید و یا آنها را بپرستید نه خدواند یکتا را. اگر چه جن از نظر قدرت فکرى ضعیف است اما داراى قدرت قابل ملاحظه ای است که مىتواند با سرعت زیاد کارهاى خارق العاده انجام دهد. اگرچه جن از نظر قدرت فکرى ضعیف است زیرا درک او، درکى عقلى و قوى نیست و حداکثر خیالى و وهمى است ولى قدرت فیزیکی او زیاد است،از جمله مىتواند با سرعت زیاد کارهاى خارق العاده انجام دهد و بارهای سنگینى را در کمترین زمان جابه جا کند.

بهترين شيوه براي ابطـال طلسمات، توكـل به خداوند قهـار و جبار و پناه بردن به اقيانوس بيكران رحمت او، قرآن كريم ميباشد، چرا كه«و ننزل من القرآن ما هو شفاءٌ و رحمه للمؤمنين». به گزارش مفتاح 24، چه کرامتی، چه سلوکی و چه جهاد با نفسی از این عظیمتر که در تمام طول سلوک تنها در موارد معدودی کلمه”من” را به کار برد در حالی که اگر هر کسی فقط و فقط در ظاهر جملاتی که به کار میبرد و یا مینویسد اندکی دقت کند تعداد منها سر به آسمان میگذارد.

دیدگاهتان را بنویسید