جن ها از جسم بهره میبرند

کتاب صوتی جادوی جن مناسب چه کسانی است؟ آنگونه که در بخشی از کتاب «در محضر استاد» که به پرسش و پاسخهایی با آقای علامه طباطبایی(شیعه)میپردازد، به نقل از او، عمر این موجودات بسیار بیشتر از عمر انسانها بوده و جمعیتشان نیز از جمعیت انسانها بیشتر است. اين نکته نيز بايد افزوده شود که زنان خويشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبيري ندارند.

« پیامبر هم دارین؟ اگر شخصی خواسته و حاجتی بزرگ دارد صد بار بگوید “جن” و یک مرتبه سوره “توحید” را بخواند و باز صد مرتبه بگوید جن و یک بار سوره “توحید” را قرائت کند و این عمل را هفت مرتبه تکرار کند، سپس 17 بار سوره “توحید” (قل هو الله احد) را کامل بخواند و از خداوند حاجت خود را طلب کند.

اگر در خواب ببینید که خون از واژن خارج میشود، به ویژه اگر واژن خود شما باشد، این خواب مسائل عمیقی مربوط به رابطهی جنسی و صمیمیت را نشان میدهد. ديدن زن شناخته شده و معروف در خواب هيچ تعبيري ندارد. به طور طبیعی فرد ابتدا به خواب عمیق می رود و سپس وارد چرخه خواب سنگین و سبک می شود.

راوی در ادامه می گوید که آن دختر را هر طور که بود از زین جدا کردم و از آنروز به بعد از او بجای کلفت کار می کشیدیم و از کارهای عجیب او این بود که هرگاه برای خمیر درست کردن از چشمه آب می اورد آن نان دیرتر تمام می شد(پر برکت بود) اما روزی که این دختر برای آوردن آب به چشمه رفته بود دختر کوچکی را می بیند و از او می خواهد که آن سنجاق را از لباسش جدا کند آن دختر خرد سال بدون اینکه بداند که این دختر انسان نیست این کار را میکند وآن جن بعد از آزادی از طلسمش به خانه راوی می رود و به او می گوید که شما در استفاده ازمن اشتباه کردید باید ازمن مکان گنج یا دوای مریضی خاصی را می خواستید من میروم فردا به کنار فلان رود خانه بیایید اگر از انجا خون آمد که مرا کشته اند اما اگر خون نیامد مرا بخشیده اند .

دیدگاهتان را بنویسید