خواندنیهایی درباره انواع جن و خصوصیات جن ها

از دیگر نشانه ها و علائم جن در خانه که به ما میگوید اجنه و شیاطین ساکن منزل ما هستند، وجود خط و نوشته های نامفهوم روی کاغذ، بخار شیشه، ظروف و یا بر روی در و دیوار خانه است. دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید.

من با این گربه 5 سال جنگیدم تا اینکه یکی از بستگانم ما را راهنمایی کرد تا مشهد نزد دعانویسی برویم. بنا بر خبری که از عمربن خطّاب نقل شده است، جنّیان به مدد ساحران جنّ، که غول (جمعِ آن: غیلان) نامیده میشوند، قدرت انجام دادن این کار را مییابند (همان، ص 36؛ قس نووی، ج 14، ص 216ـ217؛ فیروزآبادی، ذیل «سعل»، که نام ساحران جنّ را سِعلاة یا سِعلاء و جمع آن را سَعالی ذکر کردهاند).در احادیث منقول از امامان شیعه، اهل بیت پیامبر علیهمالسلام در میان جنّیان هم پیروانی دارند و هم دشمنانی (رجوع کنید به صفار قمی، ص 123؛ کوفی، ص 552). جنّیان با امامان ارتباط داشتند و از آنان پرسشهای دینی میکردند (رجوع کنید به صفار قمی، ص120؛ کلینی، ج 1، ص 395). از دیدار امام علی، امام صادق و امام رضا علیهمالسلام با جنّیان گزارشهای متعددی نقل شده است (رجوع کنید به صفار قمی، ص 117، 123؛ کلینی، ج 1، ص 394ـ 396). به گفته امام باقر، امام علی در میان جنّیان نماینده داشته است (رجوع کنید به کلینی، ج 1، ص 396) و در روایتی، سلمان فارسی پیکار علی را با گروهی از جنّیان یاغی و منافق گزارش کرده است (رجوع کنید به حسینبن عبدالوهاب، ص 36ـ 39؛ مجلسی، ج 60، ص90ـ93).

برخی دیگر نیز از آیات ۵۶ و ۷۴ سوره الرحمان «لم یطمِثْهُنَّ إنسٌ قَبلَهُم وَ لا جانٌّ» امکان ازدواج بین انسان و جن در دنیا را نتیجه گرفتهاند. برای نمونه، برخی منظور از جنّ را «میکرب» میدانند، چون از چشم آدمی پنهان است و همانگونه که خلقت جنّ از آتش دانسته شده است، میکربها هم در ادوار متعدد آفرینش، از آدمی به دوره آتش نزدیکترند (رشیدرضا، ج 3، ص 96؛ نیز رجوع کنید به جدیدی، ص 145). از این نحوه نگرش چنین انتقاد شده که این مفسران به آیات و احادیث فراوانی که در آنها گفته شده جنّ موجودی مستقل و مانند انسان دارای اختیار است، توجه نکرده و ظاهراً فقط به احادیثی توجه داشتهاند که در آنها جنّ و شیطان، که یکی از افراد آن است، در مفهوم لغویاش (پنهان بودن از حواس انسان) به کار رفته است، حال آنکه در قرآن، مراد از جنّ موجوداتی صاحب عقل و درک و اختیار است.

اين موجودات بسيار شبيه انسانها هستند که در همه جا وجود دارند ولی در دل شبها فعاليت آنها بيشتر شده و طبق شنيده ها مجالس عروسی يا بزم خود را در حمام ها،سرداب ها،مخروبه ها،گورستان ها،زيرزمين ها،آب انبارها و غيره برپا می کنند.و شبها در خانه هايی به بازی و گشت مشغول هستند و چه بسا بارها از روی رختخواب انسانهای به خواب رفته هم عبور می کنند ريختن نجاسات يا آب داغ به زمين و يا لگد مال کردن بچه جن ها ممکن است والدين آنها را مجبور به انتقام جويی کند.

دیدگاهتان را بنویسید