دانلود بهترین فیلم ترسناک جنی جهان، وحشتناکترین فیلمهای جن، روح، تسخیر

۲۳:آيا طايفه جن بهشت و جهنم دارند؟ ابن سیرین در مورد تعبیر خواب ازدواج زن با شوهر خود می گوید: اگر کسی در خواب ببینید که با همسر خود مجددا ازدواج نموده است و هر دوی آن ها رخت سفید بر تن دارند تعبیر آن فراوانی مال نعمت و برکت در زندگی مشترک می باشد اگر کسی در خواب ببینید با شوهر خودش دوباره عروسی میکند در واقع تعبیر آن به نوعی بقای زندگی فعلی می باشد.

در بالا نظر معبران غربی خواب را توضیح دادیم. کارل گوستاو یونگ: اگر در خواب دیدید کـه زایمان می کنید یا کس دیگری زایمان میکند، بیانگر این اسـت کـه شـما یک ایده یا پروژهي جدید را متولد می کنید. اما در کابوس دیدن کودک به طور معمول کاملا از خواب بیدار می شود و می تواند به هنگام صبح هر آنچه را دیده و پس از آن برایش اتفاق می افتد به یاد آورد. چون باعث آزار اعضای خانواده شده و زندگی فردی و اجتماعی هر یک را به نوعی مختل می کنند. بیانگر یک نگرش جدید، شروعی تازه یا حادثهاي بزرگ اسـت.

چنانچه مردی ببیند باردارد بی آبرو و رسوا میشود همه ی اموری کـه خاص زنهاست برای مردان زشت اسـت بـه خصوص بارداری کـه بی آبرویی تعبیر میشود ولی اگر مردی در خواب ببیند کـه وضع حمل کرده و بچه آورده اسـت بسیار خجالت آور اسـت. اگر در خوا دیدید عروس فردی از نزدیکان خود شده اید توصیه می شود ریشه ترس ها و نگرانی خود را جویا شده و آن را حل کنید زیرا ممکن است در طولانی مدت طبعات ناخوشایندی به همراه داشته باشد.

خواب های عجیبی مانند خواب عروس شدن زن متاهل با شوهر خود، بوسیدن همسر سابق، تعبیر خواب عقد مجدد با همسر خود یا تعبیر خواب ازدواج زن با مرد مرده یا تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم ممکن است باعث اضطراب و پریشانی شوند که به همین منظور نوین اطلس تعبیر این خواب ها را برای شما گردآوری کرده است. اما تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل با مرد غریبه نشانه این است که زندگی شما نیاز به تغییر و تحول جدی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید