درمان فوری زنبور گزیدگی

این کار را باید چند بار انجام دهید تا عروس هلندی ترغیب شود و به سمت ظرف آب بیاید. تا بوی خوشی بگیرد و همچنین حشرات موذی را از او دور کند. کودک شما میتواند در پیکنیک یا در ساحل، در طول طبیعتگردی یا فقط حین بازی در حیاط توسط زنبورها یا حشرات نیش زده شود.

تزریق اپینفرین میتواند واکنش آنافیلاکسی را قبل از بسته شدن گلوی کودک یا بیهوش شدن او متوقف کند. اگر کودک شما نسبت به نیش زنبور عسل واکنش بدی داشته است، احتمالاً پزشکش این تشخیص را میدهد که وقتی بزرگتر شد بهتر است یک قلم تزریق خودکار اپینفرین یا اپیپن (EpiPen) را که ابزاری شبیه خودکار و حاوی اپینفرین یا همان آدرنالین است، همراه داشته باشید.

همچنین حتی اگر کودکتان فقط یک بار نیش خورده است و واکنش بدی هم ندارد، او را با دقت زیر نظر داشته باشید. شما باید بدانید که در صورت بروز واکنش آلرژیک چه اقداماتی انجام دهید، پس با همکاری پزشک کودک یا متخصص آلرژی دستورالعملی برای این مواقع تهیه کنید و مطمئن شوید هر کسی که مراقبت از فرزندتان را بر عهده دارد، این دستورالعمل را کاملاً میداند. اگر کمپرس یخ ندارید، یک بسته سبزیجات منجمد از یخچال بردارید یا چند قالب یخ را در یک کیسهٔ پلاستیکی بریزید و هر کدام از این موارد را که هنگام استفاده در یک دستمال بپیچید تا مستقیماً با پوست کودکتان تماس پیدا نکند.

درحالیکه بیشتر کودکانی که به نیش زنبور عسل آلرژی دارند، وقتی بزرگتر میشوند از آن خلاصی مییابند، اما از هر پنج کودک، در یکی این آلرژی باقی میماند. چلاندن مو ها باعث کشیده شدن آن ها گشته و به تضعیف و شکستن آن ها کمک خواهد کرد. فریبرز عرب نیا در نقش مختار بن ابوعبید ثقفی حاضر شد و شش سال در ساخت این مجموعه بزرگ تاریخی، نقش آفرینی کرد. این محل می تواند یک حمام مخصوص کودک باشد یا می توانید از یک کاسه تمیز و بزرگ استفاده کنید. قد جن ها کوتاه است (تقریبا دو وجب) ولی می توانند خود را به اندازه یک گنجشک کوچک کنند و یا بالعکس می توانند خود را به اندازه یک اتاق بزرگ کنند.

دیدگاهتان را بنویسید