درمان نیش زنبور درخانه به بهترین و موثرترین روشها – مجله صورتیها

این چهار جن، یعنی محمد خان، مادربزرگش، باچه و ماهرخ همیشه همراهم بودند. اگر بچه ای لاغر در خواب خود مشاهده کردید یعنی شما دچار مشکل می شوید. زهر زنبور عسل آبگونه ای شفاف با بوی مشخص عسل مزه ای تلخ، گس می باشد. در میان بسیاری از انواع حشرات، فقط تعداد خیلی محدودی از آنها توانایی دفاع از خود را توسط نیش و تزریق زهر دارند.

شاید عجیب به نظر برسد، اما عسل طبیعی به عنوان فرآورده مستقیم زنبور، خود یکی از موارد درمان خانگی نیش زنبور عسل محسوب می شود. • از لباسهای گشاد استفاده نکنید زیرا ممکناست سبب حبس زنبور بین لباس و پوست شود. اما به طورکلی، حمام کردن برای پاک شدن منافذ پوست و عملکرد بهتر سلول های پوستی مفید است و سیستم ایمنی بدن را هم تقویت می کند. پیشنهاد انجمن پوست شناسی آکادمی امریکا این است که نوزادان دو بار در هفته و بچههای بزرگتر دستکم یک بار در هفته حمام کنند.

افراد فاقد هرگونه حساسیت به نیش حشرات معمولاً واکنشی خفیف تا متوسط را تجربه می کنند که در کمتر از یک هفته با درمان خانگی ساده فروکش می کند. وقتی یک نفر حساسیت زدایی می شود، بعضی پزشکان توصیه می کنند که برای ثابت نگاه داشتن این کیفیت لازم است هر ۲ – ۳ هفته یک بار در مدت فعالیت حشرات و هر شش هفته یک بار در سایر مواقع به بدن شخص آلرژیک دوز ثابت نگهدارنده آنتی ژن تزریق شود. اگر به هنگام ورود به فضای حمام واکنش منفی از خودش نشان داد از جنگیدن و یا تنبیه او بپرهیزید و امر حمام را برای روز بعد موکول کنید.

برای استفاده از این اسانس شما میتوانید آنرا با روغن نارگیل یا روغن زیتون رقیق کنید و چند قطره از این محلول را روی محل گزیده شده بمالید. • اگر اطراف محل ایستادن، چند زنبور درحال پروازند، آرام باشید و به آهستگی ازآن منطقه دور شوید. بچه ها گاه و بى گاه از مرگ، نبودن همسايه، آمدن ميهمان، كتك و دعوا در محل كار خبر مى دهند. اگر در خواب ببینید که این روح فرد مرده به سمت شما می آید و شما از دست او فرار می کنید نشانه این است که شما ترس هایی در زندگی خود دارید که به جای حل کردن آنها ، از ان ترس ها و مشکلات فرار می کنید.اگر ببینید که روح به سمت شما می آید و شما از او فرار نمی کنید و یا حتی به سمت او می دوید نشان دهنده این است که شما با شجاعت تمام تصمیم گرفته اید بر ترس ها و مشکلات بزرگ زندگی خودتان غلبه کنید و در این راه از هیچ کس وحشتی ندارید.

دیدگاهتان را بنویسید