رازهای واقعی و ترسناک در مورد جن ها + پاسخ سوالات

سوره جن دارای ۲۸ آیه، ۲۸۶ کلمه و ۱۱۰۹ حرف است و از نظر حجم از سورههای مفصلات یعنی از سورههای نسبتا کوچک قرآن است که بخش اول حزب سوم جزء ۲۹ را تشکیل میدهد. واژه “ابلیس” یازده بار در قرآن آمده است. از امام صادق(ع) نیز روایت است كسى كه زياد سوره « قل اوحى» را تلاوت كند در دنيا چيزى از چشم زخم، جادو، مكر و آزار جنیان به او نرسد و با پیامبر خواهد بود. و قوه بی شعور یا موجود بسیار خرد نیستند از سنخ قوه برق و میکروب چون مکلفند و به بهشت یا دوزخ می روند و پیغمبر بر آنها مبعوث میشود پس عقل دارند و مانند فرشتگان منزه از معاصی نیستند زیرا که شیطان از آنها بود و اگر جنیان منزه بودند هرگز معصیت نمیکردند و نیز مانند فرشتگان همیشه دعوت به خیر نمی کنند چون خداوند فرمود «مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ »- الی قوله -«مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ».

در حالت های پیشرفته و از نوع جادو در منزل، گاهی اجنه و شیاطین خود را به شکل پدر یا مادر برای چند ثانیه ظاهر میکنند! این قشر از اجنه معمولا از طایفه ابوجنقر بایسنقری مطرب کارکشته عهد سلیمان هستند که به دستور سلیمان تا قیامت وظیفه مطربی و انتری در مجامع جن و بیابانها را دارند، چنانکه سلیمان فرمود “انا اتامرکم بانتری و مطربی کما کانوا الاجنه فی عیش و طرب الی القیامه”. برای کاهش خواب های ترسناک باید محل خواب و اتاق خوب خود را کمی تغییر دهید تا آرامش بیشتری در زمان خوابیدن داشته باشد.همچنین با اصلاح عادت های قبل از خواب نیز می توانید کیفیت خواب خود را بهبود بخشید.به صورت معمول بهتر است اتاق خواب حتما خنک ، تاریک و ساکت باشد.تا جایی که می توانید باید هیچ منبع نوری در اتاق خواب شما وجود نداشته باشد.حتی اگر بتوانید بدون چراغ خواب ، بخوابید بسیار عالی است .می توانید چراغ خوابی درکنار خود داشته باشید که خاموش باشد و در صورت نیاز به راحتی بتوانید آن را روشن کنید.

زمان ترس شبانه کوتاه است و کودک دوباره مثل اول با آرامش به خواب می رود. در این سوره به وجود دو گروه مؤمن و کافر در طایفه جن اشاره میکند که مانند انسانها برخی صالح و برخی فسادانگیزند. دیدن روح و جن در خواب معمولا برای هیچ کس خوشایند نیست و اکثر افراد با دیدن این خواب وحشت کرده و از خواب بیدار می شوند و داشتن عرق سرد و نفس نفس زدن نیز دور از انتظار نیست.در برخی از موارد در ادامه این خواب ، بختک نیز اتفاق می افتد.حتی بعد از بیدار شدن از خواب ممکن است از اطراف خود نیز وحشت داشته باشید و مجبور شوید چراغ های اتاقتان را روشن کنید.

در باور برخی مردم جنّیانی که در زمین زندگی میکنند در سراسر جهان پراکندهاند، اما بیشتر در شام، هند و سرزمین وَبار یافت میشوند. مثلا همسر یا پدر خانواده به یکباره از کوره در رفته، عصبانی شده و شروع به داد و بیداد کردن می کند. گروه اول با استناد به «اسجدوا لآدم» معتقدند اگر ابلیس از جنس ملائکه نبود مشمول امر الاهی نمیشد و به جهت خودداری از سجده کردن، متمرد و سرکش به شمار نمیرفت، اما در پاسخ میتوان گفت، ابلیس در این امر از باب غلبه داخل شده، زیرا با ملائکه همنشینی داشته است و این دلیل نمیشود که او از جنس ملائکه باشد.

دیدگاهتان را بنویسید