ساختار اجتماعی جنها شبیه اجتماع انسانها است

قبل از اینکه بخوابید خودتان را برای دیدن خواب روح و جن آماده کنید و مدام در ذهن خودتان صحنه های وحشتناک خواب های قبلی را مرور کرده و به خودتان یاداوری کنیدکه « این فقط یک خواب است» .به مرور زمان این تمرین باعث می شود که زمانی که شما در خواب روح می بینید ، قبل از اینکه بترسید ، چیزی در ذهن شما به شما یاداوری می کند که « نترس . اگر در خواب ببینید که در جایی هستید و در آنجا دنبال روح و شبح می گردید نشان دهنده این است که شما فرد شجاعی هستید و بر ترس های خود به خوبی غلبه می کنید.

این موجودات نماد خوبی غیرقابل تغییر و زیبایی هستند. با ورود این افراد به خانه آنها همه چیز خیلی زود تغییر پیدا کرد و اتفاقات عجیب و غریبی برای اهل این خانه اتفاق افتاد. بعد از ادامه ی این سؤال و جواب، فهمیدم آنها آنچه را که در ذهن من است میخوانند و میگویند و به خودم تحویل می دهند، نه بیش تر.

با این پرسش و پاسخ که مقدمه جواب بود به پاسخ سؤال بر میگردم. “جن” یا “جنیان” در دین اسلام، به موجوداتی گفته میشود که مانند انسانها دارای عقل، اختیار و وظیفه هستند. به اعتقاد برخی، پادشاه جنّیان، که زَعفَر نام داشت، در واقعه کربلا به امام حسین(ع) پیوست. و من ترسیدم که اگر از آنها چیزی بخواهم، مجبورم کنند تا کاری که ميخواهند را انجام دهم. » برق را روشن کردم. خداحافظ.» صبح بدون این که یادم مانده باشد چه حرف هایی را با مادربزرگ رد و بدل کردم، جلوي آینه ایستادم.

این معمایی بود که آنها هم نتوانستند حلش کنند. « ما می تونیم در یك چشم به هم زدن، از این سر دنيا به اون سر دنیا بریم. پدر زعفر در صدر اسلام توسط حضرت علي(عليهالسلام) كشته شد و خود نيز به دست آن حضرت مسلمان گرديد. بعضی از اجنه مسلمان هستند و تعبیر دیدار آنها، دیدار دوست و یا اقبال و مال و نعمت میباشد، ولی تعبیر دیدار پریهای کافر، دیدار دشمن و بدبختی و غم و اندوه است. قابلیت زندگی کردن را دارند و به خاطر همین است که جن به خانه و مسکن هیچ احتیاجی ندارد چراکه سرما و گرما ، و همچنین بوران بر جن تاثیری ندارد ، وسایل حمل و نقل برای اجنه نیاز نیست بنابراین از این موضوع می توان دریافت که نیاز به شهر و کاشانه ای نداشته و دارای تکنولوژی و صنعت نمی باشند.

دیدگاهتان را بنویسید