ماجرای عجیب ولی واقعی زن جوان و جن ها

چند بار مرا که کتک می زدند دختر کوچکم برای طرفداری به سمت من دوید اما آنها دخترم را زدند.پس از اجرای حکم طلاق جن ها خوشحال بودند بعد از آن چند بار به منزل همسرم رفتم تا کارهایش را انجام دهم و خانه اش را مرتب کنم اما جن ها با عصبانیت سراغم آمدند و دندان قروچه می کردند .

اگر هر روز حمام میروید، باید یک بار شامپو کنید. گرچه فی الجمله مورد پذیرش است که جن از توانایی آزار انسان برخوردار است اما باید توجه داشت که اولا: آن ها در نوع خود شرور و صالح دارند لذا این تصویری که در بین عوام است و جن را موجودی صرفا موذی و پرآزار، کینه توز و بد رفتار فرض می کنند، خرافات است و با عقل و منطق سازگار نیست. و همچنین این موضوع که دوش گرفتن برای انسان مفیدتر است یا استحمام طولانی؛ همواره مورد سوال بوده است . کلمه «جن» در اصل به معنی چیزی است که از حس انسان پوشیده باشد.

قُرطُبی اصل امکان ازدواج جنّ و انس را پذیرفته، ولی توضیح داده که بسیاری از ادعاها و گزارشها در این خصوص دروغ است. وی متذکر میشود: با توجه به گرمای هوا، افراد میتوانند بیش از روزی یک مرتبه نیز استحمام داشته باشند، ولی نباید این مساله را از یاد ببرند که آب گرم میتواند نسوج بدن را نرم و شخص را خسته کند . به گفته این پزشک عمومی، آبهای نیمگرم (۳۰ درجه) مسکنی برای بیخوابیاند، در حالی که آبهای گرم (۳۸درجه) برای پاک کردن چرب بسیار مناسباند، چون چربی را کاملا حل کرده و را پاک میکنند، ولی نباید فراموش کرد که این درجه از آب برای بیماران فشار خونی و قلبی بسیار مضر است.

جن ولهان: پیامبر خداˆ فرمود: برای وضو شیطانی است كه جن ولهان گفته میشود و اگر بندهای نام خدا را به هنگام وضو بر زبان نیاورد این جن او را دچار وسوسه میکند. کشیشی به نام «مور» به اتهام دست داشتن در قتل امیلی محکوم شده است؛ زیرا این دختر پس از مراسم جنگیری توسط کشیش مور میمیرد.

دیدگاهتان را بنویسید