مطالعات ماورا، روانشناسی، هیپنوتیزم و مدیتیشن

ج: جن هایی كه در مناطق كثیف دیده می شوند شیاطین هستند . خداحافظ.» صبح بدون این که یادم مانده باشد چه حرف هایی را با مادربزرگ رد و بدل کردم، جلوي آینه ایستادم. در این مقاله قصد داریم به معرفی بیماری پانداس بپردازیم. در منابع حدیثی، اشاراتِ گوناگونی به جنّ شده که برخی از آنها توضیح و تفسیر دادههای قرآن، از جمله آفرینش جنّیان از آتش و سراغ گرفتن آنها از اخبار غیبی، است. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر زنی درخواب ببیند که فرج او آهنین یا مسین باشد، دلیل است از مرادها ناامید شود. آنلی بیتون مى گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید با لباسی پاره و پابرهنه سرگردانید ، نشانه آن است که توقعات بیش از اندازه …

این باور در مغرب زمین نیز شایع بوده و نقاشی هِنری فوسلی از آن مشهور است. اتفاقاً اصلاً خواب زن چپ نیست؛ بلکه این عبارت تحریفی است از واقعیتِ «خواب ظن چپه» است. اگر ببیند که گربه از فرج او بیرون آمد، دلیل که فرزندی آورد دزد، اگر ببیند ماری بیرون آمد یا کژدمی، دلیل که فرزند او را دشمن شود. اگر مردی ببیند کسی دست درازی با زن او کرد، دلیل باشد که اهل آن زن توانگر گردند. ملائکه اهل گناه و معصیت در برابر خداوند نیستند اما اجنه گناه و از امر الهی سرپیچی می کنند. در مقابل اینها جن خدا نشناس و سپاهیان شیطان قرار دارند.متکلمین شیعه اطلاع جنها از آینده را دروغ میدانند.

در بعد فيزيك انسان ميتواند با كمك ابزار و با انجام تمرينات، سرعت خود را در انجام برخي كارها افزايش دهد و يا نسبت به برخي پديدهها عادت پيدا كند كه براي سايرين عجيب مينمايد. وقتی بر گشت دیدند دستانش را حنا کرده است بعد مشخص شد در عروسی جن ها شرکت داشته.

حتی دعا گرفتم. جن ها کیف دعا را برداشتند و چند روز بعد کیف خالی را در گردن دخترم انداختند . این جن فقط به دنبال لذت جویی جنسی از بیمار است و اینکه او را در معرض گناهان جنسی متعدد قرار دهد. اگر این باور را دارید، وقت آن رسیده است که باورتان را تغییر دهید و حقیقت این اصطلاح را بدانید. اگر در حالت زنان بود و کسی با او همبستر شد، خواسته ای از جانب آن شخص برایش برآورده می شود. دین و اخلاق ، ج 1، ص 670).عوام ایرانیان از جنّیان هراس دارند و مواظباند که بهاشتباه آنها را (مثلاً با بردن نامشان، سوزاندن پوست پیاز و تخممرغ، جارو کردن در شب، یا با سوت زدن) نطلبند و تصادفاً با ریختن آب جوش بر زمین یا با پرتاب سنگ، بدون بَسمَله، به آنها صدمهای نرسانند تا مورد اذیت و آزارشان قرار نگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید