ناگفته هایی درباره مختار ثقفی

پیامدهاي این اتفاقات میتواند متنوع باشد؛ این بدین معنی اسـت کـه عده اي از آنها می تواند ختم بـه خیر شود، اما بعضی دیگر شـما رابه دردسر بیاندازند! اگر قابله موضوع را به هیچکس نگوید و پوست پیازها را زیرفرش بگذارد، هر روز صبح در زیر فرش یک سکه طلا خواهد یافت، اما اگر موضوع را بروز دهد، پوست پیازها سکه طلا نخواهند شد (ماسه، ج 2، ص 356). ممکن است جنّیان گاه به انسانی که دوستش دارند، هدایایی ببخشد از قبیل پول، موفقیت یا توانایی درمان بعضی از بیماریها (لوفلر، ص 125، 143؛ مارزلف ، بنمایه 503).به اعتقاد عوام عرب، جایگاه جنّیان برخی کوهها (جاحظ، ج 6، ص 182؛ قزوینی، ص 167)، درختان (جاحظ، ج 6، ص 169، 171؛ طوسی، ص 506) و بیابانها بوده و گاه قبایلی از جنّها در آنها پیدا میشده است (جاحظ، ج 6، ص 200). پس از اینکه خداوند قوم وَبار را هلاک کرد، جنّیان در سرزمین آنان ساکن شدند (همان، ج 6، ص 215). در کتاب ألف لیلهو لیله (ج 1، ص 539) جایگاه میمونه جنّیه، چاه ذکر شده است.

آنها اگر چه تحقیقات مدون و وسیعی در زمینه آثار درمانی زنبوردرمانی ارائه ندادند اما در پروژههای درمانی خود به طور تجربی موفق به درمان و بهبود روند زندگی تعداد زیادی از مبتلایان به اماس و نازایی شدهاند. در این تحقیقات ذکر شده ، زنبوردرمانی شیوهای موفق است که میتواند مانع از تکثیر سلولهای سرطانی در این مجاری شود و به عنوان یک عامل شیمیدرمانی به بهبود روند درمان در بیمار کمک کند.

در بدن همه انسانها سیستمی وجود دارد که از آن با عنوان «مرگ برنامهریزی شده سلولی» یاد میکنیم. به عنوان مثال افرادی که بعد از زنبوردرمانی دچار اختلال خواب، خارش، گرگرفتگی یا حالت تهوع میشوند نباید نگرانی چندانی داشته باشند، زیرا این علائم از جمله عوارضی است که در غالب بیماران پس از دریافت سم زنبور چه به صورت طبیعی و چه به صورت تزریقی دیده میشود و بعد از مدت زمان یك تا 2 روز از بین میرود یا توصیههای سادهای برای تسکین آنها وجود دارد که از میان آنها میتوان به تاثیر خمیر ماست و سدر برای کاهش میزان خارش بدن بعد از دریافت سم نیش زنبور اشاره کرد با استفاده از این خمیر میتوانید التهاب، خارش و قرمزی ناشی از این شیوه درمانی را به حداقل امکان برسانید.

به این ترتیب ، سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با سم نیش زنبور و پیشگیری از نفوذ آن در بدن اقدام به مقابله میکند و با تحریک این سیستم، مقابله با دیگر بیماریها و اختلالهای موجود در بدن از قبیل ام.اس قوت میگیرد. «اسکات» در نامههایش به این نکته اشاره کرد که زنبوردرمانی شیوه مناسبی برای درمان بیماران مبتلا به آرتریت، استئو آرتریت و ام اس است و میتواند نتایج چشمگیری را در روند درمان بیماری ارائه کند. این ماده که خاصیت ضدمیکروبی دارد میتواند در بهبود و درمان بیماریهای میکروبی و ویروسی از قبیل سرماخوردگیها، برخی از اختلالهای تنفسی، گلو درد و برخی از عفونتها موثر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید