چرا نباید هر روز حمام کنیم؟

از حضرت محمد نقل شده است که مداومت و تکرار بر قرائت سوره مبارکه جن باعث متمکن شدن شخص شده به طوری که حتی در سختی و تنگنا نیز دِینی از مردم بر او نماند و به یاری پروردگار ادا گردد. بگو: من فقط پروردگارم را می پرستم، و هیچ کس را شریک او قرار نمی دهم. قابله با چشم بسته نزد زائوی جنّی برده میشود و پس از اتمام کار، یک مشت پوست پیاز به او انعام میدهند.

متکلمان وجود آن را به دلیل اشاره صریح قرآن به این موجود نسبت میدهند. اگر اگزما شما شدید است می توانید یک فنجان نمک را به آب وان حمام اضافه کنید تا علایم این بیماری را کاهش دهید. بعد از برداشتن آتل و طی مدت زمانی که چسب بر روی بینی شما قرار دارد به راحتی می توانید حمام کنید اما اگر چسب بینی شما خیس و نمناک شد سریعاً بعد از حمام از سشوار استفاده کنید و با باد درجه خنک آن چسب را خشک کنید.

می توانید آرد جو طبیعی را در آب وان حمام بریزید و یا خمیر آن را به پوست بزنید. این خواب نشانه خوبی نیست و تعبیر آن اسـت کـه در روزهای آتی ناراحتی و اندوه بسیار زیادی را تجربه خواهید کرد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن وان حمام در خواب به معنی داشتن زنی است که شما و زندگی شما را در بر میگیرد و به خودتان اختصاص دارد و میتوانید در آن آرام بگیرید. دستهایتان را با پارچه ای کتانی بپوشانید تا در هنگام خواب پوست رطوبت کافی داشته باشد.

حتی اگر همه چیز خوب باشد و زندگی تمام و کمالی داشته باشیم اما این خواب میتواند بذر شک و تردید را در ذهن ما زنها بپاشاند. ترکان جنّ را «جین» و «اجینّی» میگویند و قصههای فراوانی درباره آن نقل میکنند و در میان آنان کلمه مکر (mekir) به موجودی خارق العاده، با تمام مشخصات جنّ، اطلاق میشود. اگرچه شاهنامه به نام افریتهای که بهرام چوبینه را فریفت.تا بر علیه شاه شورش کند اشارهای نکرده، ولی این زن در منبع دیگری به نام زنی از جنس جن به نام مذهبه توصیف شده این اطلاعات ممکن است پایه برخی داستانهای حماسی باشند که ما به آن داستانها دسترسی نداریم.

دیدگاهتان را بنویسید