چطور از رویا و خواب بد جلوگیری کنیم؟

زن جوان وقتی پس از ماهها آزار واذیت توسط جن ها ناچارشد تن به خواسته های آنها بدهدو با چشمانی اشکبار در دادگاه کرج حاضر شد. جنّ دیگری بهنام غَدّار، به اعمال جنسی علاقه داشته و گاه به خواسته خلاف خود میرسیده است (فزونی استرآبادی، ص 528؛ نیزرجوع کنید به طوسی، ص 499؛ قس نظامی، ص 14ـ 15؛ قزوینی، ص 371).جنّیان، بهصورتهای گوناگون، در متون عربی و فارسی و نیز فرهنگ عامه ایرانیان وصف شدهاند. در نوع سوم از انواع جن عاشق، ازدواج و عشق و دلدادگی در زندگی بیمار صورت میگیرد، اما مساله ای که جن روی آن حساسیت نشان می دهد، برقراری تماس جنسی است.

این جن فقط به دنبال لذت جویی جنسی از بیمار است و اینکه او را در معرض گناهان جنسی متعدد قرار دهد. بنابراين آن لقمه را پس از تميز کردن، بخوريد و برای او باقی نگذاريد… همچنین میتوان صدای ضربه به دیوار و سقف و وسایل چوبی و برقی را از محیط جن زده شنید. از ابن عباس نیز روایت است پیامبر(ص) در نماز صبح به تلاوت قرآن مشغول بود که گروهی از جن برای تحقیق از علت قطع اخبار آسمان از خود، صدای قرآن خواندن پیامبر را شنیدند و گفتند علت قطع اخبار آسمان از ما همین است و به سوی قوم خود بازگشته و آنها را به اسلام دعوت کردند.

نفس راحتی کشیدم و خود را از کف دریا جمع کردم. وقت زیادی نمانده بود، اگر شب از راه میرسید قدرت دیو چند برابر میشد، تمام عزمم را جزم کردم تا ذکر آخر را بگویم و کار را یک سره کنم، که ناگهان موج مهیبی به تنم اصابت کرد و تعادل خود را از دست دادم و یک پایم از حصار بیرون رفت و دیو هم که انگار منتظر چنین فرصتی بود نعره ای کشید و بدن دود گونهی خود را جمع کرد و مثل برق آمد سمت من که ناگهان صاعقهای از آسمان به تنش اصابت کرد و تمام بدنش چون دود از هم پاشید و نابود شد.

خوب میدانستم صاعقه ای در کار نیست و این نهاییل فرشته بود که باز هم مثل دفعات قبل خود را برای حفاظت از من به خطر انداخته و شمشیر نورانیش را مثل صاعقه چنان بر سر دیو بد سیرت کوبیده که تمام تنش بی هیچ زخم یا جراحتی به طور کامل دود شد و رفت هوا.

دیدگاهتان را بنویسید